This is the General Data Protection Regulation for Wordfeud League of Honour. Currently it contains the original text in Norwegian. Translation to other languages is in the pipe, meanwhile you can get far with Google Translate.

As the site is registered in Norway, the text is referring to Norwegian laws. These are in sync with the EU-laws.

Personvernerklæring for Wordfeud League of Honour

Behandlingsansvarlig

For å organisere Wordfeud League of Honour, er vi avhengige av å behandle enkelte personopplysninger om deg. Det er Snart Konkurs AS (org.nr. 921 092 288) som er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Hvilke personopplysninger behandler vi, og hvorfor?

Vi behandler følgende personopplysninger om deg: Vi behandler dine personopplysninger utelukkende for å kunne administrere ligaen og nettsidene. Behandlingen har sitt grunnlag i:

Hvor henter vi personopplysninger fra?

Alle opplysningene vi behandler om deg får vi inn fra deg eller fra dine motspillere. Enkelte opplysninger samles inn automatisk fra din enhet, men de fleste opplysningene er det du selv som registrerer. Du kan endre en del av disse opplysningene på «din side». I tillegg får vi opplysninger om dine resultater fra dine motspillere, og de kan også henvende seg til oss hvis de mistenker deg for juks eller ønsker å klage på dårlig oppførsel.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene?

Mail slettes jevnlig. Kopien av mailene som sendes ut slettes en måned etter at de er sendt ut.

All informasjonen vi har på deg i brukerregisteret har du selv mulighet til å slette. Det gjør du ved å endre ditt brukernavn, mailadresse og samtlige andre persondata du selv har lagt inn til noe generisk. Alt ligger tilgjengelig og redigerbart i databasen, og databasen lagrer ikke historikk, det er bare nåværende data som er lagret. Så vi kan ikke slette mer enn du klarer å slette selv. Vi sletter nødig kampresultater, både fordi det involverer andre brukere og fordi mange av sidene baserer seg på at disse dataene finnes. Men du kan altså endre brukernavnet i kampene du var involvert i.

Hvem utleverer vi personopplysninger til?

I teorien kan det oppstå tilfeller hvor vi må utlevere dine personopplysninger til andre. Dette skjer kun når det foreligger et gyldig grunnlag for utleveringen, for eksempel at det foreligger en avtale, lovhjemmel eller en rettslig kjennelse. Til nå, i ligaens første ti år, har vi ikke utlevert opplysninger. Vi benytter oss av databehandlere som behandler enkelte personopplysninger om deg. Servertilbyder er servetheworld, som er underlagt databehandleravtale og skal kun behandle personopplysninger etter våre instrukser. Vi overfører ikke personopplysninger utenfor EU/EØS. Dersom det skulle bli aktuelt, vil vi forsikre oss om at dine personopplysninger blir forsvarlig håndtert.

Hvilke rettigheter har du?

Når vi behandler personopplysninger om deg, har du flere rettigheter etter personvernforordningen: Dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller mener vi behandler dine personopplysninger feil, kan du kontakte oss på mailadressen wloh at aasmul dot net.

Hvis du opplever at informasjonen og bistanden du får fra oss ikke er tilstrekkelig, kan du klage til Datatilsynet ved å sende en skriftlig henvendelse til:

Datatilsynet
Postboks 8177
0034 Oslo